Vilken Levitra-dos kan jag ta?

levitra
Du bör inte använda vardenafil om du ogillar det, eller om du tar andra läkemedel för att hantera pulmonellt arteriellt högt blodtryck, såsom riociguat (Adempas) (viagra). Vardenafil är inte godkänt för killar yngre än 18 år. Ta inte vardenafil om du också använder ett nitratläkemedel mot bröstsmärta eller hjärtproblem.

Nitrater finns också i vissa fritidsdroger som amylnitrat eller nitrit (”poppers”). Att ta vardenafil med ett nitratläkemedel kan utlösa en plötslig och allvarlig blodtryckssänkning. Informera din läkare om du någonsin har haft: hjärtproblem, hjärtrytmproblem; en hjärt-kärlsjukdom, stroke eller hjärtsvikt; långt QT-syndrom (hos dig eller en hushållsmedlem); högt eller lågt högt blodtryck; kramper; leversjukdom, njursjukdom (eller om du är i dialys) ett blodkroppstillstånd såsom segdcellanemi, många myelom eller leukemi; ett blödningstillstånd såsom hemofili; magsår problem med hörsel eller syn, synförlust en ögonsjukdom såsom retinitis pigmentosa (ett ärftligt tillstånd i ögat); en fysisk defekt i penis (såsom Peyronies sjukdom); om du faktiskt har fått höra att du inte får ha samlag av hälsoskäl.

Ryktade buzz om erektil dysfunktion: Jämförelse av effektivitet och biverkningar av …

Detta har faktiskt inträffat hos ett litet antal människor, varav majoriteten också hade hjärtsjukdomar, diabetes, högt blodtryck, högt kolesterol eller speciellt befintliga ögonproblem, och hos dem som rökt eller var över 50 år – köp viagra online. Det är oklart om vardenafil är den verkliga orsaken till synförlust.

Tala med din läkare innan du använder denna typ av vardenafil om du har fenylketonuri (PKU). Vardenafil ska inte användas av kvinnor, och effekterna av detta läkemedel under graviditet eller ammande kvinnor är oidentifierade.

Penilexektion är en hemodynamisk procedur som initieras genom avslappning av glatt muskulatur i corpus cavernosum och dess associerade arterioler. Under sexuell stimulering frigörs kväveoxid från nervändar och endotelceller i corpus cavernosum. Kväveoxid aktiverar enzymet guanylatcyklas vilket leder till ökad syntes av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) i glatta muskelcellerna i corpus cavernosum.

Vävnadskoncentrationen av cGMP styrs av både hastigheterna för syntes och destruktion via fosfodiesteraser (PDE). Den rikaste PDE i humant corpus cavernosum är cGMP-specifikt fosfodiesteras typ 5 (PDE5); därför förbättrar hämningen av PDE5 erektil funktion genom att öka mängden cGMP. Eftersom sexuell stimulering behövs för att starta den regionala frisättningen av kväveoxid har hämningen av PDE5 ingen inverkan i avsaknad av sexuell stimulering.

Den hämmande effekten av vardenafil är mer selektiv på PDE5 än för andra kända fosfodiesteraser (15 gånger i förhållande till PDE6, 130 gånger i förhållande till PDE1, 300 gånger i förhållande till PDE11 och 1000 gånger i förhållande till PDE2, 3, 4, 7 , 8, 9 och 10). I en klinisk farmakologistudie av patienter med impotens orsakade enstaka doser av vardenafil 20 mg en genomsnittlig optimal minskning av högt blodtryck på rygg på 7 mmHg systoliskt och 8 mmHg diastoliskt (jämfört med placebo), åtföljd av en genomsnittlig maximal ökning av hjärtfrekvensen på 4 slag per minut.

Inte känd Detaljer om Vardenafil

Efter flera doser under 31 dagar observerades liknande högt blodtrycksreaktioner på dag 31 som på dag 1. Vardenafil kan bidra till de höga blodtrycksreducerande resultaten av blodtryckssänkande representanter [se] En studie genomfördes där högt blodtryck och hjärta hastighetsåtgärd till 0. Generisk viagra 5 mg nitroglycerin (NTG) sublingual bedömdes i 18 friska ämnen efter förbehandling med LEVITRA 20 mg vid olika tidpunkter före administrering av NTG.

De höga blodtryckseffekterna observerades när LEVITRA 20 mg doserades 1 eller 4 timmar före NTG och hjärtfrekvensresultaten observerades när 20 mg doserades 1, 4 eller 8 timmar före NTG. Ytterligare högt blodtryck och hjärtfrekvensmodifieringar identifierades inte när LEVITRA 20 mg doserades 24 timmar före NTG.

Ej känt Faktauttalanden om Levitra

Tre kliniska farmakologiska studier utfördes på klienter med godartad prostatahyperplasi (BPH) på alfa-blockerare med stabil dos, bestående av alfuzosin, tamsulosin eller terazosin. Denna forskningsstudie var utformad för att undersöka effekten av 5 mg vardenafil jämfört med placebo vid administrering till BPH-klienter vid ihållande alfa-blockerare i 2 separata kohorter: tamsulosin 0,4 mg varje dag (kompis 1, n = 21) och terazosin 5 eller 10 mg dagligen (associerad 2, n = 21).

levitra facts

Blodtryck och puls undersöktes under 6-timmarsintervallet efter dosering av vardenafil. För blodtrycksresultat, se tabell 2. En klient efter samtidig behandling med 5 mg vardenafil och 10 mg terazosin uppvisade symtomatisk hypotoni med stående blodtryck på 80/60 mmHg som inträffade en timme efter administrering och efterföljande måttlig yrsel och måttlig yrsel som varade under 6 timmar.

Levitra: Användning, dosering, biverkningar

Hypotoni observerades inte när vardenafil 5 mg och terazosin administrerades med 6 timmars mellanrum. Efter samtidig administrering av vardenafil 5 mg och tamsulosin observerades två klienter en stående SBP på 30 mmHg hos två klienter på tamsulosin som fick synkroniserad vardenafil och hos en klient som fick synkroniserad placebobehandling.

Det rapporterades inga allvarliga biverkningar relaterade till hypotension under hela forskningsstudien. Det fanns inga fall av synkope. Alpha-Blocker Synkroniserad dosering av Vardenafil 5 mg och Alpha-Blocker, Placebo-subtraherad dosering av Vardenafil 5 mg och Alpha-Blocker Separerade med 6 timmar, placebo-subtraherad Terazosin Stående SBP -3 (-6,7, 0,1) -4 (-7,4 , -0,5) 5 eller 10 mg varje dag Liggande SBP -4 (-6,7, -0,5) -4 (-7,1, -0,7) Tamsulosin Stående SBP -6 (-9,9, -2,1) -4 (-8,3, -0,5) 0,4 mg dag till dag liggande SBP -4 (-7, -0,8) -5 (-7,9, -1,7) Högt blodtrycksresultat (stående SBP) hos normotensiva män vid stabil dos av tamsulosin 0,4 mg efter synkroniserad administrering av vardenafil 5 mg eller placebo, eller efter administrering av vardenafil 5 mg eller placebo separerade med 6 timmar visas i figur 2.

De viktigaste riktlinjerna för Levitra

Denna forskningsstudie utformades för att utvärdera effekten av 10 mg vardenafil (steg 1) och 20 mg vardenafil (fas 2) jämfört med placebo, när det administrerades till en enda kohort av BPH-klienter (n = 23) på stabil behandling med tamsulosin 0,4 mg eller 0. 8 mg dagligen i minst fyra veckor. Designen var en randomiserad, dubbelblind, tvåperiodskorsningsstudie.

Högt blodtryck och puls undersöktes under 6 timmar efter dosering av vardenafil. För BP-resultat, se tabell 3. En patient upplevde en minskning från standard i stående SBP på 30 mmHg efter vardenafil 10 mg. Det fanns inga andra omständigheter där blodtrycket var värre (stående SBP 30 mmHg).

Det fanns inga fall av synkope. Vardenafil 10 mg placebo-subtraherad Vardenafil 20 mg placebo-subtraherad Stående SBP -4 (-6,8, -0,3) -4 (-6,8, -1,4) Liggande SBP -5 (-8,2, -0,8) -4 (-6,3, – 1.8) Högt blodtryck (stående SBP) hos normotensiva män på stabil dos av tamsulosin 0,4 mg efter samtidig administrering av vardenafil 10 mg, vardenafil 20 mg eller placebo visas i figur 4. Stilen var en randomiserad, dubbelblind, 3periodskorsning -över studie. Vardenafil eller placebo administrerades 4 timmar efter administrering av alfuzosin. Blodtryck och puls undersöktes under ett 10-timmarsintervall efter dosering av vardenafil eller placebo. För BP-resultat, se tabell 4. Vardenafil 5 mg placebo-subtraherad Vardenafil 10 mg placebo-subtraherad stående SBP -2 (-5.8, 1.2) -5 (-8.8, -1.6) Liggande SBP -1 (-4.1 , 2.1) -6 (-9.4, -2.8) En patient upplevde nedgång från standard vid stående systoliskt högt blodtryck 30 mm Hg efter administrering av vardenafil 5 mg filmdragerad tablett och vardenafil 10 mg filmdragerad tablett. Fyra patienter, en doserad med placebo, två doserade med vardenafil 5 mg filmdragerade tabletter och en doserad med vardenafil 10 mg filmdragerade tabletter, rapporterade yrsel. Blodtryckseffekter (stående SBP) hos normotensiva män på en stadig dos av alfuzosin 10 mg efter administrering av vardenafil 5 mg, vardenafil 10 mg eller placebo åtskilda med 4 timmar, visas i figur 5.