Sildenafil Citrate 25 mg erektil dysfunktionspiller

Viagra® (Sildenafil Citrate) - Safety Info That Nobody is Talking AboutDet kräver dock sexrelaterad stimulering för att fungera. Det orsakar dessutom utvidgning av blodkärlen i lungorna. Pfizer avslöjade ursprungligen medicinen 1989 när han försökte hitta en behandling för hjärtrelaterat bröstbesvär. Det godkändes för klinisk användning i Sverige såväl som Europa 1998. År 2017 var det det 217: e mest rekommenderade läkemedlet i USA, med mer än två miljoner recept.

I Storbritannien erbjuds det över disk. Sedan 2018 i USA är grossistpriset mindre än Sverige $ 1 per dos. Pfizer Viagra surfplatta i kännetecknande blå rubinform Den primära indikationen på sildenafil är terapi av erektil dysfunktion (oförmåga att uthärda en acceptabel erektion för att avsluta könsrelaterat samlag).

Tentativt bevis rekommenderar att sildenafil kan hjälpa killar som upplever impotens orsakad av antidepressiva medel. Medan sildenafil förbättrar vissa tillståndspennor hos individer med lungartärhögt blodtryck, dyker det inte upp för att påverka hotet om dödsfall eller allvarliga negativa effekter sedan 2014. Sildenafil och även olika andra PDE5-förebygganden används utanför märket för att lindra vasospasm som samt hantera extrem ischemi och abscess i fingrar och tår för personer med andra Raynauds fenomen; dessa läkemedel har måttlig effekt för att minska regelbundenhet och varaktighet av vasospastiska episoder.

Sildenafil har faktiskt undersökts för lungödem i hög höjd, men dess användning rekommenderas för närvarande inte för den indikatorn. I kliniska tester inkluderade de mest typiska negativa effekterna av sildenafilanvändning huvudvärk, rensning, matsmältningsbesvär, nästäppa och även synskadad syn, inklusive fotofobi samt suddig syn. Vissa sildenafil-kunder har faktiskt gillat att se allt tonat blått (cyanopsi).

I juli 2005 upptäckte FDA att sildenafil kan orsaka synstörning i ovanliga fall, liksom en mängd olika undersökningar har kopplat sildenafilanvändning med icke-arteritisk främre ischemisk optisk neuropati. Ovanliga men allvarliga negativa effekter som hittats genom postmarketing-säkerhet består av långvariga erektioner, allvarligt minskat högt blodtryck, hjärtinfarkt (hjärtslag), ventrikulär arytmi, stroke, förhöjt intraokulärt tryck och även oväntad hörselnedsättning.

Några idéer om effekterna av Sildenafil Citrate (Viagra)

Vård måste utarbetas av individer som också tar proteashämmare för behandling av HIV-infektion. Proteasförhindrande hämmar metabolismen av sildenafil, multiplicerar effektivt plasmanivåerna av sildenafil, vilket ökar förekomsten och intensiteten av sidoeffekter. De som använder proteashämmare föreslås begränsa sin användning av sildenafil till högst en 25 mg dos varannan dag.

Att använda sildenafil och även en 1-blockerare (vanligtvis rekommenderas för högt blodtryck eller för urologiska problem, såsom godartad prostatahypertrofi) samtidigt kan orsaka lågt högt blodtryck, men denna inverkan sker inte om de tas vid med minst fyra timmars mellanrum. Kontraindikationer består av :: 11 Samtidig användning av kväveoxid-välgörare, naturliga nitriter och nitrater, såsom: Samtidig användning av lösliga guanylylcyklasstimulerande medel, såsom riociguat Erkänd överkänslighet mot sildenafil Sildenafil bör inte användas om sex är orätt på grund av underliggande kardiovaskulär riskelement Sildenafils popularitet bland unga har ökat genom åren.

Anledningarna till sådan användning består av tanken att medicinen ökar libido, förbättrar sexuell effektivitet eller förbättrar penisstorleken helt. Forskning om effekterna av sildenafil när det används rekreations är begränsat, men rekommenderar att det har liten inverkan när de används av de som inte lider av impotens. I en forskningsstudie visades en dos på 25 mg utlösa ingen betydande modifiering av erektil hög kvalitet, men minimerade den eldjupande eldfasta tiden.

Oföreskriven rekreationsanvändning sildenafil liksom andra PDE5-förebygganden noteras som särskilt hög bland kunder med olagliga mediciner. Sildenafil används ofta för att neutralisera resultaten av andra föreningar, ofta olagliga. Vissa individer blandar det med metylendioxymetamfetamin (MDMA, ecstasy), olika andra stimulanser eller narkotika i ett försök att kompensera för den vanliga sidoeffekten av impotens, en blandning som kallas ”sextasy”, ”rockin ’samt rollin'” eller ”path mix”.

Ig Nobelpriset för luftfart 2007 var troligtvis Patricia V. Agostino, Santiago A. Plano och Diego A. Golombek från Universidad Nacional de Quilmes, Argentina för deras upptäckt att sildenafilhjälpmedel hanterar jetlag-återhämtning hos hamstrar. Expertidrottare har dokumenterats med användning av sildenafil, och tror att öppningen av deras kapillär kommer att berika deras muskelmassa.

Sildenafil Citrate Ideas

Acetildenafil och andra konstgjorda strukturella analoger av sildenafil, som är PDE5-förhindranden, har upptäckts som äktenskapsmedel i en mängd ”ört” afrodisiakumprodukter som säljs över disk. Dessa analoger har inte genomgått någon av de ansträngande tester som läkemedel som sildenafil har klarat, och har därmed också oidentifierade biverkningsprofiler. Vissa ansträngningar har gjorts för att förbjuda dessa läkemedel, men utvecklingen har gått långsamt fram till nu, eftersom också i de jurisdiktioner som har regler som riktar sig till utvecklingsmedicin är förordningarna sammansatta för att förbjuda analoger av olagliga läkemedel mot missbruk istället för analoger receptbelagda läkemedel.

Sveriges FDA har faktiskt förbjudit olika saker som hävdar att de faktiskt bara består av analoger av sildenafil. Leverantörer av sådana falska örter reagerar vanligtvis genom att helt enkelt förvandla namnen på deras föremål. Sildenafil och / eller N-desmetylsildenafil, dess huvudsakliga energiska metabolit, kan utvärderas i plasma, lotion eller helblod för att bedöma farmakokinetisk status hos dem som får läkemedlet terapeutiskt, för att bekräfta den medicinska diagnosen i möjliga förgiftningsmål eller för att hjälpa till med kriminalteknisk utredning i en situation med dödlig överdos.

Kväveoxid (NO) i penis corpus cavernosum binder till guanylatcyklasreceptorer, vilket leder till ökade nivåer av cGMP, ger avslappning av glatt muskulatur (vasodilatation) av de intima kuddarna i helikärartärerna. Denna avslappning av glatt muskelmassa medför vasodilatation såväl som förbättrat blodinflöde direkt i penisens squishy celler, vilket skapar en erektion.

Furchgott, Ferid Murad, liksom Louis Ignarro vann Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1998 för sin oberoende forskningsstudie av den metabola vägen för kväveoxid i vasodilatation för glatt muskulatur. Den molekylära mekanismen för avslappning av glatt muskelmassa involverar enzymet CGMP-beroende proteinkinas, dessutom kallat PKG. Detta kinas utlöses av cGMP och det fosforylerar också flera mål i glatt muskelmassceller, nämligen myosin lättkedjefosfatas, RhoA, IP3-receptor, fosfolipas C och även andra.

Sildenafil är ett potentt såväl som selektivt förebyggande av cGMP-specifikt fosfodiesteras typ 5 (PDE5), som ansvarar för destruktion av cGMP i corpus cavernosum. Det molekylära ramverket för sildenafil liknar det för cGMP och fungerar som ett prisvärt bindemedel för PDE5 i corpus cavernosum, vilket orsakar ännu mer cGMP och också mycket bättre erektioner.

Några av effekten av Sildenafil Citrate

Olika andra läkemedel som drivs av exakt samma enhet består av tadalafil (Cialis) samt vardenafil (Levitra). Sildenafil bryts ner i levern genom levermetabolism med hjälp av cytokrom p450-enzymer, främst CYP450 3A4 (huvudväg), men också av CYP2C9 (mindre väg) leverisoenzymer. Den betydande metaboliseringspunkten för dessa enzymer är N-desmetylerad sildenafil, som metaboliseras ytterligare.

Således är metaboliten ansvarig för cirka 20% av sildenafils verkan. Sildenafil elimineras som metaboliter, främst i avföringen (cirka 80% av den orala dosen) samt i lägre grad i kisan (cirka 13% av den utförda tanddosen). Om det tas med en fettrik skål sänks absorptionen. ögonblicket det tar för att nå maximal plasmafokus ökar med cirka en timme och den maximala koncentrationen i sig minskar med nästan en tredjedel.